Przetarg – wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Bartłomieja w Kurkocinie”

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Bartłomieja w Kurkocinie” wybrana została oferta wykonawcy: Bartosz Sobolewski Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ul. Stefana Jaracza 16, 87-100 Toruń. Uzasadniając, wybrana oferta spełniała wszystkie wymagania jakie zostały postawione w zapytaniu ofertowym.

Przetarg – wybór najkorzystniejszej oferty