Ogłoszenia duszpasterskie

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że:
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans,jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki;
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa przez sprawujących kult religijny wynika z § 15 ust. 8, ale również z § 18 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia. Warto też przywołać § 18 ust. 3 pkt 4 tegoż rozporządzenia, z którego wynika, że również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: (…) kultu religijnego, są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba że mają bezpośredni kontakt z innymi osobami”.

Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Ogłoszenia Duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła

20 wrzesień 2020 r.

  1. Bardzo dziękuję za udział (ponad 50 osób) w poniedziałkowej Drodze Krzyżowej, za przygotowane rozważania oraz liczny udział i wytrwałą modlitwę, jak też za gościnę w świetlicy w Wielkim Pułkowie oraz Kurkocinie.

  2. W następną niedzielę wybory Rady Parafialnej.

  3. W następną niedzielę odpust św. Michała Archanioła w Lipnicy, Suma o godz. 11.30.

  4. W następną niedziele zapraszam dzieci i młodzież z opiekunami na Hubertusa, gdzie będzie poszukiwanie lisa w lesie, zbiórka o godz. 16.00 przy leśniczówce na Tokarach, zakończymy spotkanie ogniskiem (napoje i kiełbaski przynosimy we własnym zakresie).

  5. W następna niedzielę zapraszam na modlitwę różańcową przy pomniku pomordowanych w Kurkocinie, rozpoczęcie o godz. 20.00.

  6. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę na kwiaty i ułożenie kwiatów, w tym tygodniu o sprzątnięcie kościoła proszę rodzinę p. Małgorzaty Szczech.

Ogłoszenia duszpasterskie