Ogłoszenia duszpasterskie

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że:
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans,jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki;
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa przez sprawujących kult religijny wynika z § 15 ust. 8, ale również z § 18 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia. Warto też przywołać § 18 ust. 3 pkt 4 tegoż rozporządzenia, z którego wynika, że również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: (…) kultu religijnego, są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba że mają bezpośredni kontakt z innymi osobami”.

Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Ogłoszenia Duszpasterskie

XIX Niedziela Zwykła

9 sierpień 2020 r.

  1. Dziś odpust Przemienienia Pańskiego we Wrockach, Suma o godz. 11.30

  2. W czwartek zapraszam na Nabożeństwa Fatimskie na godz. 19.00, przynosimy znicze.

  3. W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP, na Mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów.

  4. W następną niedzielę Dożynki Diecezjalne w Parafii św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej, zbiórka delegacji o godz. 13.00, Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa W. Śmigla o godz. 14.00

  5. Msza dziękczynna za tegoroczne plony oraz poświęcenie Świetlicy Wiejskiej będzie w sobotę 29 sierpnia.

  6. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę na kwiaty i ułożenie kwiatów, w tym tygodniu o sprzątnięcie kościoła proszę rodzinę p. Topij.

Ogłoszenia duszpasterskie