Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

II NIEDZIELA  ADWENTU  – 04.12.2022

  1. Dziś Odpust św. Barbary w Wielkich Radowiskach, Suma o godz. 11.30
  2. W środę odbyła się kontrola cmentarza przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego – nie wykazała nieprawidłowości.
  3. Po Mszy św. można nabyć opłatki na stół wigilijny oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – mała w cenie 5,00 zł, a duża w cenie 15,00 zł
  4. Diecezjalny Duszpasterz Rolników zaprasza na spotkanie Duszpasterstwa Rolników i Bractwa św. Izydora w 40 rocz. powstania Duszpasterstwa, które odbędzie się w sobotę, 10 grudnia w Brodnickim Centrum Caritas, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00, szczegółowy program w tablicy ogłoszeń.
  5. Dziś po Mszy zbiórka do puszki na pomoc Chrześcijanom na Wschodzie, a za tydzień kolekta gospodarcza z przeznaczeniem na kwiaty do kościoła
  6. Dziękuję za posprzątanie kościoła oraz okolicznościowa dekorację adwentową
Ogłoszenia duszpasterskie