Ogłoszenia duszpasterskie

JUBILEUSZOWY ROK JAKUBOWY 2021

Rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. Jubileuszowy Rok Jakubowy również w Polsce zainspirował wielu pielgrzymów i duszpasterzy do podjęcia konkretnego programu duszpasterskiego. Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym Roku pod podanymi warunkami w wyznaczonych kościołach stacyjnych (w załączeniu). Lista kościołów została przygotowana przez Zespół w Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydz. Teologicznym UMK w Toruniu pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka w porozumieniu z proboszczami, samorządami i Bractwami Św. Jakuba, opiekującymi się Szlakami Św. Jakuba. Zgodnie ze wskazaniami Arcybiskupa Santiago de Compostela są to kościoły pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Szlakach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Sekretariat Drogi Św. Jakuba w Santiago. W ten sposób stworzona ma być więź pielgrzymów w kościołach św. pw. Jakuba Apostoła na Szlakach prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago. W Polsce mamy ponad 6 000 km Dróg, przy których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pw. św. Jakuba, ale tylko połowa z nich jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzymów na Camino, stąd nie wszystkie znalazły się na liście kościołów stacyjnych. Ciągle czekają na odkrycie i zainteresowanie duszpasterskie.

Więcej informacji nt. Roku Św. Jakuba na stronie: https://anosantocompostelano.org/pl/

Mam nadzieję, że wysiłki duszpasterskie w Roku Jubileuszowym Świętego Jakuba przyniosą dobre owoce dla Kościoła w Polsce.

bp Krzysztof Zadarko

Przewodniczący Rady KEP

ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Poz. 10

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

O ODPUSTACH W ROKU JAKUBOWYM 2021 (Prot. N. 910-957/20/I)

Ojcze Święty, Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

A Bóg etc.

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof Nykiel, Regens

  1. Dziś Niedziela Słowa Bożego, Dzień Patrona Dziennikarzy.
  2. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Agnieszka Kędziorska zam. Par. Łobdowo i Łukasz Dudziak zam. Par. Płużnica zap. II.
  3. Po Mszy św. zbiórka do puszki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji.
  4. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę na kwiaty, w tym tygodniu o sprzątnięcie kościoła proszę rodzinę p. Mencel
Ogłoszenia duszpasterskie