Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

III Niedziela Zwykła – 22.01.2023 R.

  1. We wtorek (24 stycznia) przypada przypada wsp. św. Franciszka Salezego, Patrona pracowników mediów. Otoczmy opieką dziennikarzy.
  2. W środę (25 stycznia) obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  3. Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie SP w Łobdowie serdecznie zapraszają wszystkich Seniorów na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 12.00 w szkolnej sali gimnastycznej. Dla Babć i Dziadków bezpośrednio związanych ze szkołą zaproszenia przekażą wnuczęta. Serdecznie zapraszamy również tych Państwa, którzy nie posiadają wnuków uczęszczających do naszej szkoły, a czują się Seniorami. Kierujemy to zaproszenie do szerokiej społeczności lokalnej. W programie przewidziano występy dzieci i poczęstunek.
  4. Dziękuję za troskę o piękno świątyni, dziękuje także za upieczone ciasta  oraz przygotowanie poczęstunku w Świetlicy Wiejskiej.
Ogłoszenia duszpasterskie