Ogłoszenia duszpasterskie

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4 m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7 m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

Ogłoszenia Duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła

Rocznica Poświęcenia Kościoła

25 październik 2020 r.

  1. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach biorąc udział we Mszy św. transmitowanej przez media.

  2. Od wczoraj (sobota 24 październik), wg nowych rozporządzeń, może przebywać w kościele do 23 wiernych.

  3. Zapraszam do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej w świątyni, możemy otrzymać odpust zupełny.

  4. W zakrystii można składać kartki z wypominkami.

  5. W czwartek rozpoczną się prace związane z pielęgnacją drzew na cmentarzu.

  6. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę oraz ułożenie kwiatów, w tym tygodniu o sprzątnięcie kościoła proszę rodzinę p. Zdzisława Nowaka

Ogłoszenia duszpasterskie