Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

II niedziela Wielkiego Postu

25 luty  2024 r.

  1. Dziś przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, pod hasłem „w Kościele jesteśmy misjonarzami” , po Mszy św. będzie zbiórka do puszki na cele misyjny, a można także wysłać sms o treści MISJE na nr 72032 (koszt 2,46 z VAT).

 

  1. W I Piątek Miesiąca od godz. 10.00 będę odwiedzał z Komunią św. w domach

 

  1. Duszpasterstwo Rolników Diecezji Toruńskiej zaprasza na wielkopostne spotkanie, które odbędzie się w Brodnickim Centrum „Caritas” w dniu 2 marca b.r., rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą św., potem konferencja doradcy prezydenta RP do spraw rolnictwa P. Krzysztofa Ardanowskiego, będą też omawiane aktualne sprawy duszpasterstwa rolników.

 

  1. W sobotę próba scholi o godz. 10.00 w plebanii.

 

Ogłoszenia duszpasterskie